Belvedere Park

view_26_1440

2006-2013r inwestycja mieszkaniowa Belvedere Park

W ramach realizacji osiedla mieszkaniowego „Belvedere Park” położonego przy ul. Przyjaźni we Wrocławiu Spółka pełniła funkcje Generalnego Koordynatora inwestycji (5 budynków mieszkalnych ,6-9 kondygnacji, o łącznej powierzchni użytkowej  31 880m2; ilość mieszkań 548,  ilość garaży 509).  Spółka sprawowała nadzór nad sporządzaniem projektów budowlanych, wykonawczych oraz zamiennych inwestycji, jak również sprawowała nadzór nad procesem uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz pozwoleń zamiennych.

Ponadto Spółka prowadziła  marketing oraz sprzedaż mieszkań i garaży.

W ramach realizacji inwestycji Spółka wykonała  także zakres robót wewnętrznych takich jak: instalacje elektryczne, instalacje niskoprądowe, instalacje SAP, instalacje sanitarne, wentylację mechaniczną oraz w zakresie robót zewnętrznych: sieci  i przyłącza  wodno-kanalizacyjne.

www.belvederepark.pl